Thursday, February 11, 2016

Kosbare momente.

Daardie wonderbare tydjie net voor, tydens en na sonsondergang.

My staptyd.

Die honde weet al, iewers rondom ses-uur, dan kom "roep" hulle my.

Dis nie om dowe neute dat God hierdie uurtjie gekies het om met Adam en Eva in die tuin van Eden te wandel nie. Nie verniet dat sy stem met die aandwindjie influister nie.

Dis kop-skoonmaak-tyd.

Dis stilword voor God en net luister-tyd.

Wanneer ek in die paadjie tussen die lande deurstap, is daar geen gedagtes wat in my rondmaal nie, geen stres nie, net 'n oorweldigende bewussyn van hier, nou en van lofprysing. Want dan, wanneer al die verwoede stemme stilraak en die sagte stem van die Heilige Gees al is wat oorbly,  dan raak ek van sy koesterende nabyheid bewus.

Dan wens ek dat elke uur van die dag hierdie stil-skemeruur kon wees...

Groetnis


Bybelstudie - nuwe opium?

Om vroegoggend, voor die dag behoorlik begin, stil te raak.

Om voor God te kniel en dankie te sê.
Om sy Naam aan te roep, Hom die erkenning, lofprysing en eer te gee.

Om die dag saam met God te begin.

Dit is louter vreugde!


Ek is tans besig met 'n studie van Romeine. Dit was nog altyd vir my 'n moeilik leesbare boek, maar tog is daar soveel kosbaarheid in. Dink maar net aan die sielshoofstukke - Romeine 5 en 8!

Ek het heel eerste begin om Romeine 8 te memoriseer met behulp van www.scripturetyper.com - hulle het 'n fantastiese toep ("app = application", in Afrikaans word toep = toepassing gebruik) wat ek op slimfoon en tablet afgelaai het.

Na Rom 8, het ek besluit om Verse by verse Ministries se in-diepte-studies van Romeine te doen, en sommer die hele boek, hoofstuk vir hoofstuk te memoriseer.

'n Uitdaging ja, maar ook verslawend en heerlik.

Ek het nooit besef dat ek ook kompetisie-gedrewe is nie! Ek geniet dit om te sien hoe my posisie op die ranglys van Skrifmemorisering opskuif en opskuif, tot waar ek nou in die 265-275e plek vashaak. Hier in die hoër posisies is dit nie maklik om op te beweeg nie, kompetisie raak kwaai...

www.versebyverseministries.org is die bediening van Stephen Armstrong. Alhoewel ek as calvinistiese gereformeerde met sommige van sy leerstellings nie saamstem nie, geniet ek sy in-diepte Skrifverklarings en hoe hy Skrif gebruik om Skrif uit te lê, sonder om toepassingspreke te lewer. Dit werk vir my.

Bybelstudie is iets wat as gevolg van Facebook vir baie lank in die slag gebly het, maar ek is so dankbaar dat Vader ons nie alleen laat nie, maar deur sy Gees ons keer op keer terugbring na Jesus Christus en sy liefde.

Groetnis


Wednesday, February 10, 2016

Facebook - 'n Liefde-haat verhouding

In die paar jaar wat ek hier op my kuierwerf gekuier en gesels, soms gekekkel en soms gekerm, soms gek en meestal bloot gemaklik gedeel het, het ek nooit 'n gevoel van vyandigheid, 'n gevoel van "verdedig jouself" of dat my opinie sogenaamd minderwaardig is, ervaar nie.

Ek het lank, baie lank, gewik en weeg of ek ooit 'n facebook-profiel moet oopmaak. Ek het nooit van die idee gehou nie. Te "oop" (maar is die kuierwerf dit nie maar ook nie)?

Maar dalk was die grootste probleem presies dit wat my ingesluk het - 'n tipe van verslawing, 'n tipe wegkruip-aksie.

En ek het in 'n liefde-haat-verhouding met facebook verval.

Ek kon nie sonder die opium  nie.

Maar die gif en die verslawing het my dikwels tussen die oë geslaan.

Heerlik om foto's van my broer-hulle, my neef-hulle in verre lande te sien, ook foto's van ons naby familie wie ons so min sien... Heerlik om met mense wat soos ek dink te kuier.

Maar soms, soms byt facebook met aaklig gesperde kake. Klemmend en vas.

Soos dikwels maar gebeur word woorde op papier (skerm) verkeerd gelees, want daar is geen emosie betrokke nie. Dit wat ek voel, die lag in my stem, die erns, die kwaad wees, die genoegdoening, word nie gedeel nie. Want daar is geen manier (geen "emoticons" of enige simbole) wat 'n mens se emosie kan neerpen en duidelik illustreer nie.

Dis waarom die oë die vensters van die siel genoem word.
Om te sien wat 'n ander dink en voel.
Om te sien waar hul gedagtes heen mik.

Nou is ek sommer sielsmoeg.

Moeg vir menige misverstande.
Moeg vir mense wat nie omgee hoe hul beeld na buite lyk nie, geen respek vir diegene om hulle of selfs vir hulself nie.

Dalk is dit tyd om net hier op my eie kuierwerf te kom kuier.

Hier waar ek my sê kan sê, my gedagtes kan deel en my opinie kan lug.

En dit in suiwer Afrikaans kan doen. Maak nie saak of my leserstal daarom kleiner is nie.

Want dis wie ek is.
'n Christen, nie 'n sondelose nie, maar 'n gereddene.
'n Afrikaner - lief vir my kultuur, trots op my geskiedenis, my mense.

Groetnis....